ร.10 พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์”บันทึกความสุข”

ร.10 พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์”บันทึกความสุข”
นำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ
พุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 19.50 น.

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 31 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จัดทำเป็นสมุดบันทึกแห่งความสุข ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยหน้าปกเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนถึงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานแนวความคิดในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาทรัพยากรต่างๆ ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในชาติ ซึ่งทฤษฎีใหม่ ที่ได้พระราชทานให้สามารถใช้ได้กับการประกอบการ และการดำเนินชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพที่เหมาะสมกับตน และส่วนรวม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ที่เป็นภาพโครงการในพระราชดำริ เป็นภาพการจัดการพื้นที่การเกษตรตามแบบทฤษฎีใหม่ประกอบกับพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ ป่าไม้ โครงการฝนหลวงไปจนถึงการนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร ครัวเรือน ภาพกังหันชัยพัฒนาเพื่อการบำบัดและการรักษาสภาพน้ำ ไว้รวมอยู่ในภาพเขียนฝีพระหัตถ์ และภาพครัวเรือนที่ทุกคนในครอบครัวต่างสวมเครื่องแต่งกายจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพใบหน้าที่มีความสุขของทุกคนที่รวมกันทำความดี เริ่มต้นที่ครอบครัวของตนอย่างมีความสุขออกไปถึงชุมชน และชาติบ้านเมืองที่เราอาศัย ด้วยทรงมีพระราชหฤทัยตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดทุกแนวพระราชดำริในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ขององค์บูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพื่อประโยชน์และความสุขร่วมกันของคนในชาติบ้านเมืองต่อไป ซึ่งได้พระราชทานภาพวาด พร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ส่วนปกรองด้านใน เป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สื่อถึงครอบครัวที่เป็น สัญลักษณ์ของโครงการพระราชดำริจิตอาสาด้วยใบหน้ายิ้มอิ่มเอิบอย่างมีความสุขและข้อความ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และบันทึกแห่งความสุข “ด้วยการทำความดี” 

เปิดมาด้านในเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ 4 ภาพ ที่สื่อความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระราชโอรส พระราชธิดา ขณะทรงพระเยาว์ ถัดมาเป็นภาพการ์ตูนที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเครื่องราชสักการะ พร้อมข้อความ “พระมหากรุณาธิคุณ พระบารมี และพระราชกรณียกิจยังคงสถิตอยู่ทั่วผืนแผ่นดิน ตราบชั่วนิจนิรันดร์” และสืบสาน รักษา ต่อยอด หน้าต่อมาเป็นภาพการ์ตูนที่สื่อถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมสุนัขทรงเลี้ยงทรงโปรด และภาพทรงคล้องกล้องถ่ายภาพและมีแผนที่ เพื่อทรงงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อาณาประชาราษฎร์ รวมถึงภาพถวายความรักวันพ่อ

หน้าต่อไปมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานจัดทำเป็นบัตรอวยพรปีพุทธศักราช 2561 “ชุดการละเล่นไทย 4 แบบ” มีการเล่นมอญซ่อนผ้า, รีรีข้าวสาร, ขี่ม้าก้านกล้วย และกระโดดเชือก จากนั้นจึงเป็นหน้าบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แผนงานประจำปีและไดอารี่จดบันทึกทั้ง 12 เดือน รวมถึงตารางเปรียบเทียบปี จุลศักราช รัตนโกสินทร์ศก พุทธศักราช และคริสตศักราช ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2411 จนถึงพุทธศักราช 2648 

ถัดไปเป็นหน้าสำหรับจดบันทึกโดยทุกหน้าจะมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์เป็นภาพเล็กๆ อยู่มุมต่างๆ ของหน้ากระดาษและคั่นด้วยภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่แสดงความอบอุ่นของครอบครัวที่ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และด้านหลังเป็นหน้าสำหรับจดบันทึกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

ส่วนปกหลังเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ที่ทุกคนมีความสุขที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเดินทาง นับถอยหลังกลับบ้าน และอยู่ในบ้านกันอย่างมีความสุข สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะมุ่งหวังให้ทุกคนมีความสุข เริ่มต้นจากความสุขในครอบครัว 

ผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้ในราคาเล่มละ 199 บาท โดยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านโกลเด้นเพลส, ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์พาวเวอร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และร้านจิตอาสาในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ สนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ถึง 11 มีนาคม 2561

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์