ปี61 พาณิชย์เพิ่มตลาดประชารัฐต้องชม 77 แห่ง

กรมการค้าภายในเล็งเพิ่ม”ตลาดประชารัฐต้องชม” 77 แห่ง ในปี61 สร้างรายได้เพิ่ม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในปี 61 กรมการค้าภายในจะเดินหน้าส่งเสริมให้มี “ตลาดประชารัฐต้องชม” เพิ่มมากขึ้นโดยตั้งเป้าหมายจะเปิดตลาดประชารัฐต้องชม เพิ่มอีกจำนวน 77 แห่ง และพัฒนาตลาดเดิมโดยจะยกระดับตลาดให้ดีขึ้น

ซึ่งในปีงบประมาณ 59 – 60 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้ส่งเสริมให้มีตลาดต้องชมแล้ว 158 แห่งทั่วประเทศ ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดที่มีอยู่ 19,420 แผงค้า คิดเป็นการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นประมาณกว่า 230 ล้านบาท/เดือน ทำให้สิ้นปี 61 จะมีตลาดประชารัฐต้องชม 235 แห่ง เพิ่มจำนวนร้านค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชนและเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจึงได้ดำเนินส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการใช้กลไก “ตลาดชุมชน” ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินการด้านการตลาดภายในประเทศโดยตั้งเป้าให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมืองและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews